முக்கியமான தொடர்புகள்

STD Code : 04172

       Name Phone No.
Municipal Office,Walajapet       232207
Taluk Office, Walajapet       232519
Govt. Hospital, Walajapet       232538
SBI, Walajapet Branch       232366
Thiru R.Velu,Ex.M.P.   94440-88870,94440-41414
Thiru.R.Gandhi,MLA        272707
Thiru.M.S.Chandrasekaran,Ex.MLA        252243
Thiru. J.Asen, Ex.MLA        232123
Thiru.Go.V.S.Mohanan, Ex.MLA        231192
Tmt.T.M.Suganya Mohanram, Ex.chairman        230137
Thiru. S.Moorthy  Ex.V.C.,        232404
Boys Hr.Sec.School, Walajapet         232219
Girls Hr.Sec.School, Walajapet         230716
E.B. Walajapet         232251
Police Station, Walajapet         232100
Post Office, Walajapet         232374
A.A.A.Women’s College,walaja        230813
B.D.O, Walajapet        230808
Deenabandu Asaram, Walajapet         230640
Venkat Baba -Indian Gas-Indane   272327,272328
Walaja Road Railway station,         222674
Ranipet  S.M.H.         272741
R.D.O.         272720
D.S.P.         270209
FIRE SERVICE,Arcot, Ranipet,SIPCOT            101
L.F.C. school, Ammur         272628
V.R.V. school         272773
Arcot Sri Rama krishna School         235477
Vellore Collector office         2252718
Vellore CMC Hospital         2222102
Vethavalli Vidyala School    231860,254319
Co-operative Bank, Walajapet         232215
Indian Bank, Walajapet         232549
Katpadi Railway Station-Booking office         2222286
Vellore Railway Booking office         2242628
Arakkonam Railway Station         224131
Vellore Govt. Hospital     2256823, 22211653
Divisional Engineer RanipetTelephone Office            270700
Telephone Office , Walajapet           231198
J.T.O. Telephone , Walajapet           230100
L.I.C. Office, Ranipet       270305,272927
Arcot Sri Mahalakshmi Women’s College            258390
Visharam C.Abdul Akim Eng. College           267387
S.Mohan Sharma,Dinamalar Reporter            250150
Dinamalar Branch Office, walaja        232112,232111
R.Narasimman, Thinathanthi Reporter             230150
P.N.Srinivasan, Dinamani Reporter             230183
R.Murali, Dinakaran Reporter             232163
K.H.Shoes       274501(5 lines)
Emergency help – Ambulance               1033
K.H.Apollo Hospital       269581(5 lines)
Bala Gas Agency, Walajapet       231144,231620