மருத்துவமனைகள்

1 அரசு மருத்துவமனை எம்.பி.டி. ரோடு, வாலாஜாபேட்டை-632513
2

ஆரம்ப சுகாதார மையம்

லாலாபேட்டை தெத்து தெரு, வாலாஜாபேட்டை-632513
3 Dr.குழந்தைவேலு, ராமு மருத்துவமனை எம்.பி.டி. ரோடு, வாலாஜாபேட்டை-632513
4 கவிதா மருத்துவமனை சோளிங்கர் ரோடு, வாலாஜாபேட்டை-632513
5 லாவண்யா மருத்துவமனை சோளிங்கர் ரோடு, வாலாஜாபேட்டை-632513
6 Dr. கணேஷ் மருத்துவமனை எம்.பி.டி. ரோடு, வாலாஜாபேட்டை-632513
7 Dr. ஆனந்த்  மருத்துவமனை எம்.பி.டி. ரோடு, வாலாஜாபேட்டை-632513