பொறியியல் பிரிவு

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 மு. சண்முகம் நகராட்சி பொறியாளர்
2 ந. தமிழரசன் பணிமேற்பார்வையாளர்
3 கே. குப்பன் மின்கம்பியாளர்
4 எம். உலகநாதன் மின்கம்பி உதவியாளர்
5 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுநர்
குடிநீர் பணி
1 பி. சீனிவாசன் ஓட்டுநர்
2 பி.வெங்கடேசன் துலக்குநர்
3 ஆர்.பாண்டுரங்கன் துலக்குநர்
4 கே.வெங்கடேசன் மேல்நிலைதொட்டி காவலர்
5 எஸ். குணசேகரன் எலக்ட்ரிசியன் கிரேடு 2
6 டி.உசேன்பாஷா தலைமைநீர் ஏற்றுமிட காவலர்