பொது பிரிவு

வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 அ. தண்டபாணி மேலாளர்
2 ஆ, தேவராஜ் உதவியாளர்
3 பா. முத்துக்குமார் உதவியாளர்
4 காலிப்பணியிடம் கணக்கர்
5 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
6 க.ராமு இளநிலை உதவியாளர்
7 எம்.நந்தகுமார் இளநிலை உதவியாளர்
8 கே. பிரசாந்த் இளநிலை உதவியாளர்
9 அ. ஆஷா இளநிலை உதவியாளர்
10 கே. சந்திரசேகரன் பதிவறை எழுத்தர்
11 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
12 இரா. ரகுநாத் அலுவலக உதவியாளர்
13 வி.குமரன் அலுவலக உதவியாளர்
14 கே.கங்கா அலுவலக உதவியாளர்