பொது பிரிவு

வாலாஜாபேட்டை நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலிப்பணியிடம் மேலாளர்
2 கே. நாகரத்தினம் உதவியாளர்(ம) மேலாளர் பொ)
3 கே.ஜானகி உதவியாளர்
4 என்.ஜெயக்குமார் இளநிலை உதவியாளர் (ம) கணக்கர்(பொ)
5 என்.பாண்டியன் இளநிலை உதவியாளர்
6 ஜி.ராமு இளநிலை உதவியாளர்
7 எம்.நந்தகுமார் இளநிலை உதவியாளர்
8 வி.பூவரசன் இளநிலை உதவியாளர்
9 கே. சந்திரசேகரன் பதிவறை எழுத்தர்
10 காலியிடம் தட்டச்சர்
11 ஆர்.கேசவன் அலுவலக உதவியாளர்
12 வி.குமரன் அலுவலக உதவியாளர்
13 கே.கங்கா அலுவலக உதவியாளர்
14 எ.கோபாலகிருஷ்ணன் அலுவலக உதவியாளர்
15 காலிப்பணியிடம் இரவு காவலர்