நகர மன்ற உறுப்பினர்கள்

வ. எண். வார்டு எண். நகரமன்ற உறுப்பினர் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) முகவரி கைப்பேசி எண். கட்சி இமெயில் புகைப்படம்
1 வார்டு 1 எம். சரிதா 30, அம்பேத்கார் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9597491233 தி,மு,க, …..
2 வார்டு 2 கே.தியாயகராஜன் 6, முத்தையா தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9791900720 தி,மு,க, …..
3 வார்டு 3 கே. மோகன்ராஜ் 13, தக்கடிமுத்தையாலு தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9894813539 சுயேட்சை …..
4 வார்டு 4 பிருந்தா சிலம்பரசன் 16, பஞ்சுபேட்டை, வாலாஜாபேட்டை 9042222876 தி,மு,க, …..
5 வார்டு 5 டபிள்யு. எம். கமலராகவன் 37, 3வது குறுக்குதெரு, த.நா.வீ.வ.வாரியம் குடியிருப்பு,   வாலாஜாபேட்டை 9894413768 தி,மு,க, kamalraghavanwm @gmail.com
6 வார்டு 6 ப்பி. செங்கையாபாபு 201, 4வது குறுக்குதெரு, த.நா.வீ.வ.வாரியம் குடியிருப்பு,   வாலாஜாபேட்டை 8220701960 தி,மு,க, …..
7 வார்டு 7 ஜி. கனிமொழி 1218, வெற்றிலைக்கார தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9952674048 அ.தி,மு,க, …..
8 வார்டு 8 எஸ். இர்பான் 45, திருமலைமுதலி தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9894506336 தி,மு,க, …..
9 வார்டு 9 எஸ். தீபா 17அ, ஏகாம்பரநாதர்கோயில் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9443331431 தி,மு,க, …..
10 வார்டு 10 சுமதி பாபு 01, எல்லம்மாபேட்டை, வாலாஜாபேட்டை 9994084723 அ.தி,மு,க, …..
11 வார்டு 11 ஹரிணி தில்லை 01,  திரு.வி.க. தெரு, வாலாஜாபேட்டை 8072729861 தி,மு,க, harinithillai2017 @gmail.com 
12 வார்டு 12 எஸ்.பரிதா 21, சுவர்ணர் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9626640577 தி,மு,க, …..
13 வார்டு 13 எஸ். நந்தகுமார் 10, பல்லிவெங்கடாசலபதி தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9994736123 அ.தி,மு,க, …..
14 வார்டு 14 ஜி. சுரேஷ் 45, லாலாபேட்டைதெத்து தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9600888013 அ.தி,மு,க, …..
15 வார்டு 15 ஜி. செந்தில்குமார் 32, கிராமணி தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9443288175 தி,மு,க, …..
16 வார்டு 16 ஜெ. லதா 20, காகிதகாரத் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9003387481 தி,மு,க, …..
17 வார்டு 17 டபிள்யு. ஜி.முரளி.  20/1, ஏகாம்பரநாதர்கோயில் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9443340103 அ.தி,மு,க, …..
18 வார்டு 18 என்.ட்டி.சீனிவாசன் 37, கோனேரி தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9443490175 பி.ஜே.பி. …..
19 வார்டு 19 யு. ஜமுனா 63-13, கீழ்படவேட்டம்மன் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 6381978335 பா.ம.க. …..
20 வார்டு 20 ஜெ. லலிதா 43, ராயாஜி குளக்கரை தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9600648694 தி,மு,க, …..
21 வார்டு 21 ட்டி.எல்.ரமேஷ் 30,  திருஒத்தவாடை தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9245403217 அ.தி,மு,க, …..
22 வார்டு 22 என்.டி.ரவிசந்திரன் 15/29, காமராஜர் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9443360993 தி,மு,க, …..
23 வார்டு 23 கவிதா சரவணன் 2, ஆண்டியப்பன் தெரு, வாலாஜாபேட்டை 9994995244 தி,மு,க, …..
24 வார்டு 24 ஜெ. நிக்கத்பேகம் 19/1. தொட்டி நாகைய்யா தெரு, வாலாஜாபேட்டை  9003509697 தி,மு,க, …..