பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ஆ.இளங்கோ துப்புரவு அலுவலர்
2 வி.செந்தில்ஆண்டவர் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 பி.சேகர் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 எஸ்.சாந்திமீனா துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 காலியிடம் துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்
7 தீபாவளி துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்
8 வி.கந்தசாமி துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்
9 முனியாண்டி துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்
10 எஸ்.சுதந்திரம் துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்
11 வி.பாக்கியலட்சுமி துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்
12 முத்துசாமி துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்
13 ஆர்.தென்னவன் ஓட்டுநர்
14 எஸ்.மொட்டைசாமி ஓட்டுநர்
15 எஸ்.குமார்சங்கர் ஓட்டுநர்
16 கார்த்திக் ஓட்டுநர்
17 குருசுப்ரமணி ஓட்டுநர்
18 காலியிடம் ஓட்டுநர்
19 காலியிடம் ஓட்டுநர்
20 எ.ரகுபதி ஓட்டுநர்
21 கெ.காளிமுத்து துலக்குநர்
22 காலியிடம் துலக்குநர்
எம்.சுரேஷ் களப்பணியாளர்
Maternity Home
1 காலியிடம் மகப்பேறுஉதவியாளர்
2 எம்.இந்திரா மகப்பேறுஉதவியாளர்
3 காலியிடம் மகப்பேறுஉதவியாளர்
4 காலியிடம் மகப்பேறுஉதவியாளர்
5 ஜி.மகேஸ்வரி மகப்பேறுஉதவியாளர்
6 ஜி.பார்வதி மகப்பேறு ஆயா
7 காலியிடம் துப்புரவு பணியாளர்