பொறியியல் பிரிவு

வ.
எண்
பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி
1 ஜோதி மணி.பி நகராட்சி பொறியாளர்
2 சரவணன் பி பொதுப் பணி மேற்பார்வையாளர்
3 ராபர்ட் கிளைவ். எஸ் உதவி பொறியளார்
4 பாஸ்கரன்.டி ஓட்டுநர்
5 ஹரிகரன்.எஸ் பணி ஆய்வர்
6 ரவி.அ பூங்கா காவலர்
7 மணிவண்ணன்.ஆர் பூங்கா காவலர்
8 மோகன்தாஸ் காந்தி மின்பணியாளர்
9 பார்த்தசாரதி மின்பணியாளர்
10 பெர்ணாட்குமார் மின்பணியாளர்
11 அமலோர்பவகுமார்.எஸ் மின்கம்பியாளர்
12 கமலக்கண்ணன் மின்கம்பியாளர்
13 பிரகாஷ் பி ஓட்டுநர்
14 முனியப்பன் எம் ஓட்டுநர்
15 பரசுராமன் டி ஓட்டுநர்
16 அருள் ஜோதி எம் குழாய் பொருத்துநர்
17 சரவணன் எஸ் குழாய் திருகுநர்
18 சிவலிங்கம் பி குழாய் திருகுநர்
19 ஜெயராமன் வி நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்