பொறியியல் பிரிவு

வ.
எண்
பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி
1 கே. மாலதி நகராட்சி பொறியாளர்
2 ஹரிகரன்.எஸ் (கூ/பொ) பொதுப் பணி மேற்பார்வையாளர்
3 உதவி பொறியளார்
4 வள்ளி அ உதவி பொறியளார்
5 பாஸ்கரன்.டி ஓட்டுநர்
6 ஹரிகரன்.எஸ் பணி ஆய்வர்
7 ரவி.அ பூங்கா காவலர்
8 பார்த்தசாரதி மின்பணியாளர்
9 பெர்ணாட்குமார் மின்பணியாளர்
10 கமலக்கண்ணன் மின்கம்பியாளர்
11 முனியப்பன் எம் ஓட்டுநர்
12 பரசுராமன் டி ஓட்டுநர்
13 அருள் ஜோதி எம் குழாய் பொருத்துநர்
14 சரவணன் எஸ் குழாய் திருகுநர்
15 சிவலிங்கம் பி குழாய் திருகுநர்
16 ஜெயராமன் வி நீர்த்தேக்க நிலைய காவலர்