பொது பிரிவு

விழுப்புரம் நகராட்சி தேர்வு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ.
எண்
பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி  
1 முரளிகிருஷ்ணன்.பி (i/c) மேலாளர்
2 சோமசுந்தரம்  (i/c) கணக்கர்
3 சாமிராஜ் உதவியாளர்
4 சோமசுந்தரம் உதவியாளர்
5 உமாசங்கர்.பி உதவியாளர்
6 பாலாஜி.எஸ் உதவியாளர்
7 குமரவேல் R
உதவியாளர்
8 ஹரீஸ் குமார் இளநிலை உதவியாளர்
9 பாஸ்கரன்.எம் இளநிலை உதவியாளர்
10 முரளிகிருஷ்ணன்.பி இளநிலை உதவியாளர்
11 வெண்ணிலா இளநிலை உதவியாளர்
12 த. ராமதாஸ் இளநிலை உதவியாளர்
13 அன்பரசி.எ இளநிலை உதவியாளர்
14 அன்பழகி.ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
15 சர்மிளா இளநிலை உதவியாளர்
16 சந்துரு E இளநிலை உதவியாளர்
17 பரணிதரன் இளநிலை உதவியாளர்
18 Vacant தட்டச்சர்
19 சுந்தரேசன்.பி பதிவறை எழுத்தர்
20 மணிகண்டன் பதிவறை எழுத்தர்
21 ப்ரோமோத் பதிவறை எழுத்தர்
22 ஞானபிரகாஷ் பதிவறை எழுத்தர்
23 கலியமூர்த்தி பதிவறை எழுத்தர்
24 கோவிந்தன் பதிவறை எழுத்தர்
25 செந்தில் சபரிநாதன் பதிவறை எழுத்தர்
26 செல்வகுமார் பதிவறை எழுத்தர்
27 ரவி அலுவலக உதவியாளர்
28 மீனாட்சி
அலுவலக உதவியாளர்
29 நதியா எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
30 சந்திரா வி அலுவலக உதவியாளர்
31 ஜான்பால் இரவு காவலர்
32 குமாரி.ஜெ அலுவலக உதவியாளர்