பொது பிரிவு

விழுப்புரம் நகராட்சி தேர்வு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ.
எண்
பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி  
1 காலிபணியிடம் மேலாளர்
2 கிருஷ்ணராஜன் சி கணக்கர்
3 செல்வியம்மாள்.கே உதவியாளர்
4 மீனாட்சிசுந்தரம்.பி உதவியாளர்
5 உமாசங்கர்.பி உதவியாளர்
6 பாலாஜி.எஸ் உதவியாளர்
6 ஹரீஸ் குமார் உதவியாளர்
7 பாஸ்கரன்.எம் இளநிலை உதவியாளர்
8 முரளிகிருஷ்ணன்.பி இளநிலை உதவியாளர்
9 இளங்கோவன்.வி.ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
10 சரஸ்வதி ஏ இளநிலை உதவியாளர்
11 குருமூர்த்தி வி இளநிலை உதவியாளர்
12 உமாமகஸ்வரி எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
13 வெண்ணிலா இளநிலை உதவியாளர்
14 அன்பரசி.எ இளநிலை உதவியாளர்
15 அலி.ஜெ.எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
16 ஆனந்த்ராஜ்.எம் இளநிலை உதவியாளர்
17 மணிகண்டகிருஷ்ணன்.கே இளநிலை உதவியாளர்
18 அன்பழகி.ஆர் இளநிலை உதவியாளர்
19 முரளிசொலி மாறன் இளநிலை உதவியாளர்
20 சர்மிளா இளநிலை உதவியாளர்
19 சிவகுமார்.கே தட்டச்சர்
20 சுந்தரேசன்.பி பதிவறை எழுத்தர்
21 மோகனாம்பாள்.ஜி அலுவலக உதவியாளர்
22 சேது.கே அலுவலக உதவியாளர்
23 அசோக்குமார்.ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
24 தண்டபாணி.கே அலுவலக உதவியாளர்
25 குமாரி.ஜெ அலுவலக உதவியாளர்
26 ஜான்பால் இரவு காவலர்
27 நதியா எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
28 சந்திரா வி அலுவலக உதவியாளர்