பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ.
எண்
பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி
1 டாக்டர். G. ஸ்ரீபிரியா நகரநல அலுவலர்
2 D. சக்திவேல் துப்புரவு அலுவலர்
3 திரு.R. மதன்குமார் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 திரு.முருகதாஸ் காத்தவராயன் ஓட்டுநர்
6 திரு.சுரேஷ்.எ ஓட்டுநர்
7 திரு.அன்பரசன்.எ ஓட்டுநர்
8 திரு.ஞானவேல்.டி ஓட்டுநர்
9 திரு.ஶ்ரீனிவாசன்.ஆர் ஓட்டுநர்
10 திரு.எஸ்.செல்வம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 திரு.இ.மணிபாலன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 திரு.ராமன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
13 திரு.அசோகன்.பி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
14 திரு.முத்துவேல்.டி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
15 திரு.கார்த்திகேயன்.எம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
16 திருமதி.ஜெயந்தி குணசேகரன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
17 திரு.ராமசந்திரன்.ஆர் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
18 திரு.இளங்கோ.பி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
19 தனசேகரன் என் மருத்துவமனை உதவியாளர்
20 மோகனகிருஷ்ணன் ஜே ஆண் செவிலி உதவியாளர்
21 ஞானபூங்காவனம் ஏ ஜே மகப்பேறு உதவியாளர்
22 திரிபுரிசுந்தரி எஸ் மகப்பேறு உதவியாளர்
23 கதிஜா பீ ஆர் மகப்பேறு உதவியாளர்
24 அங்காளம்மாள் செல்வம் மகப்பேறு ஆயா
25 திரு.ரவி ராமன் அலுவலக உதவியாளர்

துப்புரவு பணியாளர்கள் : 129

Sl.No. Division Male Female Total
1 I 13 7 20
2 II 8 5 13
3 III 10 16 26
4 IV 7 17 24
5 V 8 6 14
6 VI 10 3 13
7 VII 6 1 7
8 VIII 9 3 12
Total 71 58 129