வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

 

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.
வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

.
எண்
பெயர்
(
திரு. /திருமதி.)
வார்டு எண் பாலினம் தந்தை/கணவர் பெயர் (திரு.) கட்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விவரம்
1
திருமதி ஜெயந்தி 17
பெண்
  திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
 
2
திருமதி சசிரேகா பி 18
பெண்
  திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்  
3
திரு மணி பு 24
ஆண்
  திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்  
4
திருமதி மகிமை பிரிஜித் பிரியா பி 15
பெய்
  திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்