வருவாய் பிரிவு

இது ஒரு வருவாய் ஆய்வாளர் தலைமையிலான நகராட்சியின் மற்றொரு பிரிவு ஆகும், மேலும் அவருக்கு 3 வருவாய் உதவியாளர்கள் வரி வசூல் மற்றும் வரி அல்லாதவற்றுடன் ஆதரவளிக்கின்றனர், மேலும் வருவாய் மொத்த வசூலுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பேற்கிறார்கள்.

வ. எண் பெயர் பதவி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள வார்டுகள்
1 திரு. த. சின்னதுரை வருவாய் ஆய்வாளர் 21 வார்டுகள்
2 திரு. ஆர். சசிக்குமார் வருவாய் உதவியாளர் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3 திரு. கு. கோபி வருவாய் உதவியாளர் 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18
4 திரு. வெ.சி. துரைமுருகானந்தன் வருவாய் உதவியாளர் 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21