மருத்துவமனைகள்

வ.எண். மருத்துவமனையின் பெயர் மருத்துவரின் பெயர் தொலைபேசி எண் கைபேசி எண் புகைப்படம்
1 கியூர் மருத்துவமனை பி. தெய்வீகன் 04257263028 8344414543
2 கே.ஜி. மருத்துவமனை கே . இளங்கோ 04257262418 9442560318
3 ஸ்ரீகுப்புசாமி மருத்துவமனை வி. சத்தியமூர்த்தி 04257261978 9486854275
4 கே.பி. மருத்துவமனை கே. பாலாமணி 04257261444 9443160225
5 ஸ்ரீபொன்னி கிளினிக் கே. சிவசங்கர் 9865912019
6 மீனா மருத்துவமனை பி. செந்தில்குமார் 99440 96666-
7 விநாயகா மருத்துவமனை ரோஷினிகுமார்
04257-296850 9842160840
8 வீரா மருத்துவமனை இந்துமதி 9488992181
9 சுகப்பிரியா மருத்துவமனை செல்வராஜ் 0427-260477
10 சிவசெல்வி மருத்துவமனை வி.கே. சந்திரசேகர் 04257-264700 9865264700
11 அஸ்வத் மருத்தவமனை எஸ். குமரேசன் 9764249178
12 ஸ்ரீசக்தி மருத்துவமனை எஸ். சுகந்தி 04257-262066