பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சிப் பொறியாளர் பொறியியல் பிரிவின் அனைவருக்கும் பொறுப்பானவர். நகராட்சி பொறியாளர் பிரிவில் கட்டுப்படுத்துகிறார். நகராட்சி பொறியாளர் பராமரிப்பு, தெரு விளக்குகள், சாலை அமைத்தல், கட்டிடம் மற்றும் வடிகால் அமைத்தல், பூங்காக்களின் பராமரிப்பு, தலைமை பணிகள் மற்றும் நகராட்சி வாகனங்களை கவனித்து வருகிறார். மற்ற துணை அதிகாரிகள் பொறியாளருக்கு மேற்கண்ட பணிகளைக் கவனிக்க உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர் பதவி
1 திரு. எம். தீலீபன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 திரு. சி. ராஜாராம் பணிமேற்பார்வையாளர்
3 திரு. எம். தங்கபாண்டியன் பணி ஆய்வாளர்
குடிநீர் திட்டம்
1 திரு. எஸ். பாலச்சந்திரன் பொருத்துனர்
2
திரு. கே. சண்முகசுந்தரம்
பொருத்துனர்
3 திரு. என். முருகேஷ் மின்பணியாளர்
4 திரு. பி. முருகன் மின்பணியாளர்
5 திரு. எஸ்.என். ஆறுமுகம் குடிநீர் திட்டக்காவலர்
6 திரு. என். நித்தியானந்தம் குடிநீர் வழங்கல் பராமரிப்பவர்
7 திரு. எஸ். ரமேஷ் குடிநீர் வழங்கல் பராமரிப்பவர்
8 திரு. எஸ். சத்தியசீலன் குடிநீர் விநியோக உதவியாளர்
தெருவிளக்கு
1 திரு. எஸ். ரமேஷ் மின்பணியாளர்
2 திரு. ஆர். ரவி மின்பணி உதவியாளர்