பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர் பதவி
1 திரு. எஸ். சரவணன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
2 திரு. கே. பழனிச்சாமி துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்
3 திரு. எஸ். பழனிச்சாமி ஓட்டுநர்
4 திரு. வி. பழனிச்சாமி தூய்மைப் பணியாளர்
2 திரு. கே. கிட்டுச்சாமி தூய்மைப் பணியாளர்
6 திருமதி. ஆர். தனபாக்கியம் தூய்மைப் பணியாளர்
7 திரு. எம். தங்கராஜ் தூய்மைப் பணியாளர்
8 திரு. கே. கிட்டான் தூய்மைப் பணியாளர்
9 திரு. டி. சுப்பிரமணி தூய்மைப் பணியாளர்
10 திரு. பி. மணியன் தூய்மைப் பணியாளர்
11 திரு. ஆ. ஆறுமுகம் தூய்மைப் பணியாளர்
12 திரு. எம். சின்னச்சாமி தூய்மைப் பணியாளர்
13 திரு. கே. பழனிச்சாமி தூய்மைப் பணியாளர்
14 திருமதி. சி. கீதா தூய்மைப் பணியாளர்
15 திரு. எஸ். மெய்யழகன் தூய்மைப் பணியாளர்
16 திரு. எம். பழனிச்சாமி தூய்மைப் பணியாளர்
17 திரு. கே. சிவா தூய்மைப் பணியாளர்
18 திரு. எம். அண்ணாதுரை தூய்மைப் பணியாளர்
19 திருமதி. எஸ். தெய்வாணை தூய்மைப் பணியாளர்
20 திருமதி. கே. காளியம்மாள் தூய்மைப் பணியாளர்
21 திரு. ஜி. வசந்தி தூய்மைப் பணியாளர்