பேருந்து நிறுத்தம்

தற்போதைய பஸ் ஸ்டாண்ட் 1985 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது, இது போதுமானதாக உள்ளது. இப்போது அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் பொதுமக்களுக்கு நல்ல மற்றும் போதுமான போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்குவதற்காக பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து ஏராளமான பேருந்துகளை இயக்குகிறது.

பரப்பளவு 2 ஏக்கர்
பேருந்து நிலைய கழிப்பிடம் 1 எண்ணிக்கை
சிறுநீர் கழிப்பிடம் 1 எண்ணிக்கை
உயர்மின்கோபுர விளக்கு 1 எண்ணிக்கை
சோடியம் விளக்கு 6 எண்ணிக்கை
குழல் விளக்குகள் 18 எண்ணிக்கை
குடிநீர் வசதி ஆர்.ஓ. வசதி  உள்ளது
உணவகம் அம்மா உணவகம்
இருசக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் 1 எண்ணிக்கை
பேருந்து நிலைய கடைகள் 13 எண்ணிக்கை
பேருந்து நிறுத்தங்கள் 16 எண்ணிக்கை