நகர்ப்புற தேர்தல் 2022

நகர்மன்றத் தலைவர் பதவி ஒதுக்கீடு அரசிதழ் 

நகர்மன்ற உறுப்பினர் பதவி ஒதுக்கீடு அரசிதழ் 

தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் தேர்தல் செய்தி வெளியீடு 

தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் – தமிழ் 

தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் தேர்தல் அறிவிப்பு அரசிதழ் 

நகராட்சியின் தேர்தல் அறிவிப்பு 

வாக்காளர் பட்டியல் – 2021 & 2022 

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களின் வரிசை எண் 2021 & 2022

தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் – வேட்பாளர் விபரம்

தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் – நகர்மன்ற உறுப்பினர் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் – நகர்மன்றத்தலைவர், துணைத்தலைவர் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் – நிலைக்குழு உறுப்பினர் தேர்தல் முடிவுகள்