குடிநீர் விநியோகம்

1) குடிநீர் திட்டங்கள் விபரம்

வ.எண் குடிநீர் திட்டத்தின் பெயர் ஆறு, ஓடை, டேம் பெயர் விபரம் தண்ணீர் எடுக்கும் தலைமையிடம் திட்டம் முடிக்கப்பட்டது / தொடங்கப்பட்டது பெறப்படும் குடிநீரின் அளவு “MLD”
1 கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம்  – தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் காவிரி ஆறு கொடுமுடி 2018 / 2013 6.00
2 அமராவதி குடிநீர் திட்டம் – நகராட்சி அமராவதி ஆறு புதுப்பை 1986 / 1984 1.00
மொத்தம் 7.00

2) மேல்நிலைத் தொட்டிகள் விபரம்

வ.எண். மேல்நிலைத் தொட்டி அமைந்துள்ள பகுதியின் பெயர் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டியின் கொள்ளளவு (இலட்சம் லிட்டரில்)
1 சலவையாளர் காலணி 1.00
2 சலவையாளர் காலணி 5.20
3 உப்புப்பாளையம் 3.50
4 திருச்சி கோவை மெயின் ரோடு 2.00
5 வேலகவுண்டன்பாளையம் 0.50
6 நடேசன் நகர் 4.00
7 சிவநாதபுரம் 1.50
8 சிவநாதபுரம் 3.00
9 தீத்தாம்பாளையம் 1.50
10 பச்சாக்கவுண்டன்வலசு 0.60
11 செம்மாண்டம்பாளையம் 1.70
12 கரட்டுப்பாளையம் 0.50
  மொத்தம் 25.00

3) உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரங்கள்

ஆழ்குழாய் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை      : 45 எண்ணிக்கை

சிறுமின்விசை பம்புகளின் எண்ணிக்கை    : 314 எண்ணிக்கை

கைபம்புகளின் எண்ணிக்கை                             : 62 எண்ணிக்கை

ஆழ்குழாய் கிணறுகளின் குடிநீர் ஆழம்       : 100 அடி முதல் 300 அடி

4) குடிநீர் கட்டணம் / வைப்புத் தொகை விபரம்

வ.எண். விபரம் வைப்புத் தொகை கட்டண விபரம் (ரூபாயில்)
1 வீடு 8000 150 /- மாதம் ஒன்றுக்கு
2 வணிகம் 16000 300 /- மாதம் ஒன்றுக்கு
3 தொழில் 16000 250 /- மாதம் ஒன்றுக்கு

5) குடிநீர் குழாய் விபரம்

1 மொத்தக் குடிநீர் குழாயின் நீளம் 269 கி.மீ.
2 பிரதான குழாயின் நீளம் 200 mm PVC 10 ksc – 1400 m
200 mm PVC 6 ksc – 7600 m
200 mm PVC 4 ksc – 20760 m
160 mm PVC 4 ksc – 2000 m
140 mm PVC 6 ksc – 13954 m
140 mm PVC 4 ksc – 47726 m
110 mm PVC 6 ksc – 10830 m
110 mm PVC 4 ksc – 49570 m
90 mm PVC 10 ksc – 2780 m
90 mm PVC 6 ksc – 15443 m
90 mm PVC 4 ksc – 38401 m
75 mm PVC 6 ksc – 17661 m
75 mm PVC 4 ksc – 76116 m
63 mm PVC 10 ksc – 60 m
63 mm PVC 6 ksc – 23982 m
63 mm PVC 4 ksc – 289084 m
Total – 617367 m
3 குடிநீர் விநியோக விபரம் 269 Km in Town

(200 mm AC, 200 mm CI,

140 mm PVC , 110 mm PVC, 90 mm PVC ,

160 mm PVC, 225 mm PVC )

6) மோட்டார் விபரம்

காவிரி ஆறு 1) கொடுமுடி Booster station head
200 HP x 8787 LPM x 72 M – 3 Nos
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம்
2) இச்சிப்பாளையம் 150 HP x 8368 LPM x 57 M – 3 Nos
3) மேட்டுக்கடை 100 HP x 2987 LPM x 80 M – 3 Nos
4) வெள்ளகோவில் 40 HP x 2540 LPM x 39 M – 2 Nos
30 HP x 1890 LPM x 36 M – 2 Nos
20 HP x 1544 LPM x 22 M – 2 Nos
அமராவதி ஆறு புதுப்பை 40 HP x 1000 LPM x 25 M – 2 Nos நகராட்சி
75 HP x 2000 LPM x 25 M – 1 No
வெள்ளகோவில் நீருந்து நிலையம் 30 HP x 1000 LPM x 30 M – 2 Nos