தியேட்டர் / மஹால்

வ. எண் பெயர் முகவரி கைபேசி எண்
1 மணிவேல் தியேட்டர் 163, மூலனூர் ரோடு, வெள்ளகோவில் – 638111 9003340506
2 வீரக்குமார் தியேட்டர் 224, எல்.சி.நகர், வெள்ளகோவில் – 638111 9865997999

 

வ. எண் பெயர் முகவரி கைபேசி எண்
1 கிருஷ்ணா மஹால் 46, ரெட்டிவலசு, திருமங்கலம், வெள்ளகோவில் – 638111 9894249988
2 சுபஸ்ரீ மஹால் 395 C, துரைராமசாமி நகர்,               வெள்ளகோவில் – 638111 9965286196
3 முருகன் மஹால் 76, திருவள்ளுவர் நகர்,                  வெள்ளகோவில்-638111 9942330102
4 உதயம் மினி மஹால் 509a, மு.பழனிச்சாமி நகர் 3-வது வீதி, வெள்ளகோவில்-638111 9443061241
5 கார்மேகம் மஹால் 56 A, உப்புப்பாளையம் ரோடு, வெள்ளகோவில்-638111 9976339333
6 ராசி மஹால் 408, உப்புப்பாளையம் ரோடு, வெள்ளகோவில்– 638111 9842780838
7 வி.கே.ஜி. மஹால் 421, உப்புப்பாளையம் ரோடு, வெள்ளகோவில்-638111 9842860240
8 உலகநாதன் மஹால் 128, வீரக்குமார் நகர்,                       வெள்ளகோவில்-638111 9842860527
9 விஜயாசமுண்டீஸ்வரி மஹால் 1, கச்சேரிவலசு,                        வெள்ளகோவில்-638111 9442263368
10 பொன்னுச்சாமி மஹால் 178, மூலனூர் ரோடு,                           வெள்ளகோவில்-638111 9003656886
11 முத்துக்குமார் மஹால் 568, மூலனூர் ரோடு,                        வெள்ளகோவில்-638111 9842260435
12 செல்வக்குமார் மஹால் 221, செம்மாண்டம்பாளையம் ரோடு, வெள்ளகோவில் – 638111 6381673465
13 ஆர்.பி.எஸ். மஹால் 359 A, சீரங்கராயகவுண்டன்வலசு ரோடு,  வெள்ளகோவில்-638111
9842760747
14 எம்.எம். மஹால் 627, கே.பி.சி.நகர்,                                வெள்ளகோவில்-6381111 9443946652