காண வேண்டிய இடங்கள்

வீரக்குமாரசுவாமி திருக்கோவில்

600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பகுதி ஒரு காடு, அந்த காலகட்டத்தில் அந்தா குலா நல்லனா கவுண்டர், தானம் சேயா குலா பழனி கவுண்டர், சேலம் சின்னமலை கவுண்டர், தேவனா கவுண்டர், மடா குலா செல்லப்பா கவுண்டர் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்க நபர்கள். நல்லனா கவுண்டர் மகன் முதலி கவுண்டர் தனது தோட்டத்தில் கால்நடை மேலாண்மைக்காக சந்தனா நாடரை நியமிக்கிறார். அந்த நேரத்தில் ஒரு மாடு பால் இல்லை. அது எங்கோ இழந்தது. நல்லானா கவுண்டர் சந்தனா நாடரை சந்தேகிக்கிறார். இந்த பழம் பசுவால் தொடர்ந்தபோது, ​​சந்தனா நாடார் கவலைப்பட்டார். இறுதியாக, சந்தனா நாடார் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, மாடு தனது பாலை ஒரு மணல் கோட்டையில் (புத்ரு) ஊற்றியது. மறுநாள், முடாலி கவுண்டரும் இதே காட்சியைக் கண்டார். புட்டுவில் பசு பால் ஊற்றும்போது, ​​ஒரு பாம்பு ஒரு குழந்தைத்தனமான முகமாகத் தோன்றி பால் சாப்பிட்டது. முதலி கவுண்டர் ஆச்சரியப்பட்டார், இது பிரபு முருகாவின் ஒற்றுமை என்று அழைக்கப்படுகிறது, எனவே, அவர் இந்த கடவுளுக்கு வீரகுமரன், வீரகுமார், வீரகுமாரா என்று பெயரிட்டார்! முதலி கவுண்டர் ஒரு கோயில் கட்ட ஏற்பாடு செய்து, அதை சாந்தநாதர் மூலம் அறிவித்தார். இவை பாரம்பரிய தகவல்கள்.

கோயில் கட்டுமானம் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கியது. கட்டிடப் பணிகள் 24.06.1974 மற்றும் கும்பபேசேகம் 05.09.2005 அன்று தொடங்குகின்றன. ராயல் டவர் மற்றும் கோயில் கார் ஆகியவை கோயிலின் கம்பீரமானவை. 18 சித்தர்கள் மற்றும் கன்னிமார் சுவாமிஸ்கல், வீரக் குமாரின் கால் உடைகள், பாலவநாயகர் சிலை, செல்லப்பா கவுண்டர், பழணி கவுண்டர் சிலை, சேலம் சின்னமலை கவுண்டர், நரிபாலனி கவுண்டர், குமாரப்பா கவுண்டர் சிலை மற்றும் கருப்பனா சுவாமிகள்.

கோயிலின் வெளிப்புற பாதையின் தெற்கில், ஒரு புத்ரு (மணல் கோபுரம்) உள்ளது. பொட்லி, இது இந்த கோவிலில் பயன்படுத்தும் பட்டாசு, இந்த கோவிலின் மற்றொரு அம்சமாகும். இந்த கோவிலில் கருகாட்டான் மரம் உள்ளது. மேலும் மக்கள் மரத்தை தெய்வீகமாக வணங்குகிறார்கள்.