கல்வி நிறுவனங்கள்

வ.எண். பள்ளியின் பெயர் மற்றும் முகவரி தொலைபேசி எண்
அரசு பள்ளிகள்
1 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, வெள்ளகோவில் (கிழக்கு) 9442837097
2 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, சொரியங்கிணத்துப்பாளையம் 8883104592
3 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, கரட்டுப்பாளையம் 8883299399
4 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, பி.நாச்சிபாளையம் 9788875155
5 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, உப்புப்பாளையம் 9788640237
6 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, டி.ஆர்.நகர் 9842818871
7 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, காமராஜபுரம் 9003340616
8 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, தீத்தாம்பாளையம் 9994410646
9 அறிஞர் அண்ணா அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, நடேசன் நகர் 04257-261060
10 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, என்.கணபதிபாளையம் 9865163476
11 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, அகலரப்பாளையம்புதூர் 9976326968
12 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, வேலகவுண்டன்பாளையம் 9095715121
13 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, திருமங்கலம் 9976663054
14 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, வெள்ளகோவில் (மேற்கு) 9003656808
15 அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, துரைராமசாமி நகர் 9789110877
16 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, எல்.கே.சி.நகர் 9486405518
17 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி, செம்மாண்டம்பாளையம் 9942471264
தனியார் பள்ளிகள்
1 சத்யம் இண்டர்நேஷனல் பள்ளி, மூலனூர் ரோடு, வெள்ளகோவில் 9578424455
2 சத்யம் மாண்டிசோரி பள்ளி, வெள்ளகோவில் 9578024455
3 புனிதஅமல அன்னை மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி, வெள்ளகோவில்
04257-262714
4 ஜெயம் வித்யாபவன், திருச்சி மெயின் ரோடு, வெள்ளகோவில் 04257-261199
5 கொங்குவேளாளர் மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி,                                                   ஈரோடு ரோடு, வெள்ளகோவில்
04257-261185
6 புனித அமல அன்னை மகளிர் உயர்நிலைப்பள்ளி, வெள்ளகோவில்
04257-260701
7 குறிஞ்சி மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி, வெள்ளகோவில் 04257-263249
8 பாலா மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி, வெள்ளகோவில் 04257-260827