Hospitals

Government Hospital

Government Hospital road, Near Municipal office, Vedaranyam

 

Priya Nursing Home

Nagai road, Vedaranyam

Mani Hospital

Near Nagai road north street joint road, Vedaranyam

Sivananda Medicals

North street, Vedaranyam