வருவாய் பிரிவு

வருவாய் ஆய்வாளர் இப்பிரிவின் தலைவர் ஆவார். வருவாய் உதவியாளர்கள் இவரின் கட்டுப்பாட்டில் வருவார். புதிய கட்டிடங்களுக்கு வரிவிதிப்பு செய்தல் காலிமனை வரிவிதிப்பு செய்தல், அனைத்து வருவாய் தரும் இனங்கள் வசூலித்தல் இப்பிரிவின் முக்கிய பணியாகும்

.எண்

பெயர்

திருவாளர்கள்/திருமதிகள்

பதவி

1

சி.ஸ்ரீனிவாசன்

வருவாய் ஆய்வாளர்(பொ)

2

  ஜி. பாபு

வருவாய் உதவியாளர்,

3

  எஸ்.காயத்ரி

வருவாய் உதவியாளர்,

4

  கே. செல்லமுத்து

வருவாய் உதவியாளர்,

5

  எஸ்.என்.தன்வீர் அஹ்மத்

வருவாய் உதவியாளர்,

6

  எஸ். சதீஸ்குமார்

வருவாய் உதவியாளர்,

7

  எஸ். திலகா

வருவாய் உதவியாளர்,

8

  சி.கணேசன்

அலுவலக உதவியாளர்