மின் தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

வாணியம்பாடி நகராட்சி  மின் தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்
வ. எண்  தகன மேடை முகவரி தகனம் வகை பராமரிப்பு விபரங்கள் தொடர்பு விபரங்கள்
1 காமராஜபுரம் வாணியம்பாடி  மின் தகனமேடை வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
2 பெரியபேட்டை  மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
3 சென்னாம்பேட்டை மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
4 கோட்டை  மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
5 அம்பூர்பேட்டை மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
6 முஸ்லீம்பூர்  மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
7 புதூர் CNA ரோடு  மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
8 புதூர் வேப்பம்பட்டு ரோடு  மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
9 புதூர் CNA ரோடு  மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
10 நியூடவுன் மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
11 பெருமாள்பேட்டை ஆலங்காயம் ரோடு   மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
12 கோணமேடு  மயானம் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
வாணியம்பாடி நகராட்சி  ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் / சுகாதார ஆய்வாளர் விபரம்
வ, எண் பதவி அலுவலரின் பெயர் அலுவலகத்தின் பெயர் தொடர்பு விபரம்
1 நகர் நல அலுவலர்  எஸ்.ஆர்.கணேஷ்  வாணியம்பாடி நகராட்சி  9443391474
2 சுகாதார ஆய்வாளர் டி.ஸ்ரீனிவாசன் வாணியம்பாடி நகராட்சி  9442810546