பொறியியல் பிரிவு

பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சி பொறியாளர் இப்பிரிவின் தலைவர் ஆவார். உதவிப் பொறியாளர், பணிமேற்பார்வையாளர், மின்பணியாளர், குடிநீர் பணியாளர்கள் ஆகியோர் இவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருவார். குடிநீர் வழங்குதல், தெரு விளக்கு பராமரித்தல், சாலை மற்றும் வடிகால்கள் கட்டுதல் மற்றும் பழுது பார்த்தல் இந்நகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கல்விக் கூடங்கள், சமுதாய கூடங்கள், பொதுக் கழிப்பறைகள், பேருந்து நிலையங்கள், வணிக வளாகங்கள், ஆகியவற்றை பழுது பார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ஆகியவை இப்பிரிவின் முக்கிய பணிகளாகும்.

.எண்

பெயர்

திருவாளர்கள்/திருமதிகள்

பதவி

1

பி.சங்கர்

 

நகராட்சி பொறியாளர்

2

பி.கோவிந்தன்

 

உதவிப் பொறியாளர்,

3

காலிப்பணியிடம்

பணி ஆய்வர்

4

டி. கமலநாதன்

குழாய் ஆய்வாளர்

5

.சி. ரவிச்சந்திரன்

பொருத்துநனர்

6

டி. தினகரன்

பொருத்துநனர்

7

காலிப்பணியிடம்

மின்பணியாளர் – 1

8

எம். ராஜி

மின்பணியாளர் – 2

9

பி. கஜேந்திரன்

மின்பணியாளர் – 2

10

காலிப்பணியிடம்

மின்பணியாளர் – 2

11

ஜி. ரமேஷ்

மின்பணியாளர் – 2

12

கே.சிவக்குமார்

மின்பணியாளர் – 2

13

கே.சுரேஷ்குமார்

மின் கம்பியாளர்,

14

காலிப்பணியிடம்

மின் கம்பியாளர்,

15

காலிப்பணியிடம்

மின்கம்பி உதவியாளர்,

16

காலிப்பணியிடம்

மின்கம்பி உதவியாளர்,

17

பி. ராஜேந்திரன்

சாலைபணியாளர்

18

ஆர். முனிசாமி

இரவுக்காவலர்

19

கே. சேகர்

குழாய் திருப்புநர்

20

ஜி. பூவேந்திரன்

குழாய் திருப்புநர்

21

பி. குமரேசன்

இரவுக்காவலர்

22

காலிப்பணியிடம்

குழாய் திருப்புநர்

23

காலிப்பணியிடம்

இரவுக்காவலர்

24

காலிப்பணியிடம்

இரவுக்காவலர்