பொது பிரிவு

பொதுப் பிரிவு

மேலாளர் இப்பிரிவின் தலைவர் ஆவார். கணக்கர், உதவியாளர், இளநிலை உதவியாளர், காசாளர், பதிவறை எழுத்தர், தட்டச்சர், அலுவலக உதவியாளர் ஆகியோர் இவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருவார். அனைத்து பிரிவுகளில் இருந்து வரும் கோப்புகள் மற்றும் கடிதங்கள் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு ஆணையாளருக்கு உடனுக்குடன் தகவல்கள் தெரிவிக்க வேண்டிய முக்கிய பொறூப்பில் இவர் உள்ளார்.

.எண்

பெயர்

திருவாளர்கள்/திருமதிகள்

பதவி

1 இ. பாஸ்கா் மேலாளர்

2

ஐ. முபாரக் பாஷா

கணக்காளா்

3 பா.வடிவேலு உதவியாளர்

4

வி. கண்ணன்

உதவியாளர்,

5

எஸ்.சிவக்குமார்

உதவியாளர்

6

ஸ்ரீ அபிநயா

இளநிலை உதவியாளர்

7

மா.தீபா

இளநிலை உதவியாளர்

8

எம் முரளி

இளநிலை உதவியாளர்

9

பி. பிரதாப்

இளநிலை உதவியாளர்

10

காலிபணியிடம்

இளநிலை உதவியாளர்

11

காலிபணியிடம்

இளநிலை உதவியாளர்

12

காலிபணியிடம்

இளநிலை உதவியாளர்

13

காலிபணியிடம்

இளநிலை உதவியாளர்

14

தா.குப்புசாமி

பதிவறை எழுத்தர்

15

ர பிரேம்தாஸ்

அலுவலக உதவியாளர்

16

பி.சாந்தி

அலுவலக உதவியாளர்

17

கே.ரஞ்சனி

அலுவலக உதவியாளர்

18

எம்.ஜி. அவுரங்கசீப்

அலுவலக உதவியாளர்

19

காலிப்பணியிடம்

 தட்டச்சா்

20

காலிப்பணியிடம்

தட்டச்சா்

21

காலிப்பணியிடம்

தட்டச்சா்