பேருந்து நிறுத்தம்

பேருந்து நிலையம்

தற்போதைய பஸ் ஸ்டாண்ட் 1991 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது, இது பஸ் ஸ்டாண்டில் அதிக பேருந்துகளை நிறுத்துவதற்கு போதுமானதாக இல்லை. பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு அருகில் உள்ள நகராட்சி தீயணைப்பு நிலையம் (எம்.எஃப்.எஸ்) இருப்பது பஸ் ஸ்டாண்டின் விரிவாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. உள்ளூர் தளம் எம்.எஃப்.எஸ்ஸின் தளத்தை தற்போதைய தளத்திலிருந்து வெளி பகுதிக்கு மாற்ற ஒப்புதல் அளித்துள்ளது, ஆனால் எம்.எஃப்.எஸ் தளத்தை உள்ளாட்சி அமைப்பிடம் ஒப்படைப்பதில் சட்டரீதியான தகராறு உள்ளது, இதற்கு அதிக கவனம் தேவை.