நகரமைப்பு பிரிவு

நகரமைப்பு பிரிவு

நகரமைப்பு அலுவலர் இப்பிரிவின் தலைவர் ஆவார். நகரமைப்பு ஆய்வர், நகர அளவையர், சங்கிலி பணியாளர் ஆகியோர் இவரின் கட்டுப்பாட்டில் வருவார். . புதிய கட்டிடங்களுக்கு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அனுமதி வழங்குதல், ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல், நகராட்சிக்கு சொந்தமான பூங்காக்கள், விளையாட்டு திடல்கள், போன்ற சொத்துகளை பாதுகாத்தல் நகராட்சி பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு பணிகள் ஏற்படுத்துதல் ஆகியவை இப்பிரிவின் முக்கிய பணிகளாகும்.

.எண்

பெயர்

திருவாளர்/திருமதி

பதவி

1

 ஏ.சண்முகம்

நகரமைப்பு அலுவலர்

2

கே.பாலாஜி

நகரமைப்பு ஆய்வர்,

3

என்.அல்லிமுத்து

 

நகரமைப்பு ஆய்வர்,

4

கே. தயாளன்

சங்கிலி பணியாளர்