காண வேண்டிய இடங்கள்

சுற்றுலா / கோயில்களின் இடம்

பஸ் பாதை வழியாக வாணியம்பாடிலிருந்து தூரம்

 

வரிசை எண் இடம் வாணியம்பாடி  & பஸ் ரூட்டிலிருந்து தூரம் கிரகம் சிறப்புத் தன்மை
1 காவலூர் 27 கி.மீ.

வாணியம்பாடி முதல் ஜமுனமரத்தூர் வரை

ஆராய்ச்சி மையம் (OBSORVATORY) சூரிய இயற்பியல்
2 ஏலகிரி ஹில்ஸ் 26 கி.மீ. வாணியம்பாடி  முதல் ஏலகிரி மலை வரை   சுற்றுலா தளம்

 

கோயில்கள்

வரிசை எண் கோயில்கள் தெருவின் பெயர்
1 ஓம் சக்தி கோயில் சி.எல். சாலை
2 பொன்னி அம்மன் கோயில் பஜார்
3 பகவான் வெங்கடேஸ்வரன் கோயில் பெரியப்பேட்டை
4 பழைய மசூதி முஸ்லிம்பூர் கோட்டை
5 சர்ச் புதூர், கோணமேடு

 

மசூதி

நீலிஃப்ட் மசூதி, கோட்டை மசூதி, சென்னம்பேட்டை மசூதி, சின்னகடாய் மசூதி, புதிய டவுன் மசூதி

புது தில்லி மசூதி, பெரியபேட்டை மசூதி, புதூர் மசூதி, நேதாஜி நகர் மசூதி, பழைய மசூதி,

சர்ச்

லுத்ரன் மையம், புதூர் செயிண்ட் மேரிஸ் தேவாலயங்கள், கோணமேடு பை-பாஸ் சாலை தேவாலயம்,