முக்கியமான தொடர்புகள்

STD Code 04183

1 மாவட்ட ஆட்சியர் 04175-233333
2 நகர காவல் நிலையம், தெற்கு வந்தவாசி 04183-225023
3 நகர காவல் நிலையம், வடக்கு வந்தவாசி 04183-225833
4 மகளிர் காவல் நிலையம், வந்தவாசி 04183-225793
5 புற தீ மற்றும் மீட்பு தீயணைப்பு நிலையம் 225101
6 அரசு தலைமை மருத்துவமனை 225041
7 கண்காணிப்பு பொறியாளர் (தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்) 225168
8 தொலைபேசி புகார்கள் 9434024365 or 1503
9 தலைமை தபால் நிலையம் 225030
10 BDO Office 225620
11 Municipal Office 225048
12 Municipal Commissioner 225648
13 Deputy Commercial Tax office 225013