மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 36 கி.மீ.
திறந்தவெளி கால்வாய் 35.25
மூடிய கால்வாய் 0.75