மருத்துவமனைகள்

டாக்டர். பஷீர் மருத்துவமனை

செட்டி தெரு, ஒத்தவாடி, வந்தவாசி, தமிழ்நாடு – 604408

டாக்டர். தாமரை மருத்துவமனை

சன்னதி தெரு, வந்தவாசி, தமிழ்நாடு – 604408

டாக்டர். சுசீலா மருத்துவமனை

சன்னதி தெரு, வந்தவாசி, தமிழ்நாடு – 604408

டாக்டர். அப்துல் குத்தூஸ் மருத்துவமனை

அச்சப்பாக்கம், வந்தவாசி, தமிழ்நாடு – 604408

டாக்டர் ரவி கிளினிக்

டாக்டர் குமார் கிளினிக்

பிரமனர் தெரு, வந்தவாசி, தமிழ்நாடு – 604408

டாக்டர் கோகுலம் கிளினிக்

மலர் மருத்துவமனை

எண் மருத்துவமனையின் பெயர்
முகவரி
1. ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் காஞ்சிபுரம் ரோடு