பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 த. உஷாராணி நகராட்சி பொறியாளர்
2 அண்ணாமலை பொதுபணி மேற்பார்வையாளர்
3 அரிகிருஷ்ணன் பிட்டர்
4 காலியிடம் பிட்டர்
5 எஸ். இராமமுர்த்தி ஓட்டுநர்
6 ஐ. அப்துல்  மஜீத் ஓட்டுநர்
7 டி. வெங்கட்ராமன் மின்கம்பி உதவியாளர்
8 அ. சந்தோஷம் குடிநீர்  உதவியாளர்
9 தினேஷ்குமார் குழாய் ஆய்வர்
10 எஸ். ரமேஷ் குழாய் திருகுநர்
11 டி. ரமேஷ் குழாய் திருகுநர்
12 ஜனார்த்தனன் மேநீர்தொட்டி இரவு காவலர்
13 காலியிடம் மின் வலியர்
14 காலியிடம் மேநீர்தொட்டி இரவு காவலர்