பொது பிரிவு

வந்தவாசி நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 என். ராமலிங்கம் மேலாளர்
2 ஆ. பிரேமா உதவியாளர்
3 பெ. சிவக்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
4 ஏ. ரதிதேவி இளநிலை உதவியாளர்
5 எஸ். திவ்யா இளநிலை உதவியாளர்
6 ம. கோபாலகிருஷ்ணன் இளநிலை உதவியாளர்
7 அ. அஸ்வின் இளநிலை உதவியாளர்
8 சி. மகேஸ்வரி தட்டச்சர்
9 அ. தேவராஜ் பதிவறை எழுத்தர்
10 செல்வமணி அலுவலக உதவியாளர்
11 பன்னீர் செல்வம் இரவு காவலர்