நகரமன்ற உறுப்பினர்கள்

2

வரிசை எண் வார்டு எண் நகர்மன்ற உறுப்பினர் பெயர் முகவரி கைபேசி எண் கட்சியின் பெயர் புகைப்படம்
1 1 செ. தீபா 9942095920 அ.இ.அ.தி.மு.க
2 2 மூ. ஷீலா 9047217257 சுயேட்சை
3 3 ரா. அன்பரசு 9787475053 சுயேட்சை
4 4 மு. பீபிஜான் 7708317501 சுயேட்சை
5 5 ப. ஜொகராபீவி 9087103132 சுயேட்சை
6 6 ச. நூர் முகமது 9994606873 சுயேட்சை
7 7 வ. ரதிகாந்தி 8072980582 பா.ம.க.
8 8 க. அஸினா 9600675975 தி.மு.க.
9 9 கு. நாகூர் மீரான் 9786430250 சுயேட்சை
10 10 ஹா. ஜலால் 9585449207 தி.மு.க.
11 11 கா. பர்வின் பேகம் 9865821715 இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக்
12 12 சை. ரிஹானா 9994692735 சுயேட்சை
13 13 க. சீனுவாசன் 9965163659 தி.மு.க.
14 14 ப. சுதா 9842083201 தி.மு.க.
15 15 பா. சரவணகுமார் 9788661441 தி.மு.க.
16 16 ம. நதியா 9443440155 தி.மு.க.
17 17 பா. சந்தோஷ் 7010454392 தி.மு.க.
18 18 நி. பிரியா 9095510666 அ.இ.அ.தி.மு.க
19 19 வெ. ரவிச்சந்திரன் 8248620497 சுயேட்சை
20 20 ம. கிஷோர்குமார் 9500076400 தி.மு.க.
21 21 ப. ஜெயபிரகாஷ் 9944223162 சுயேட்சை
22 22 கோ. மகேந்திரன் 7373962616 சுயேட்சை
23 23 கு. ராமஜெயம் 9942363134 பா.ம.க.
24 24 மே. அம்பிகா 9940800231 அ.இ.அ.தி.மு.க