காவல் நிலைய, தீயணைப்பு நிலைய மீட்பு

நகர காவல் நிலையம், தெற்கு வந்தவாசி 04183-225023
நகர காவல் நிலையம், வடக்கு வந்தவாசி 04183-225833
மகளிர் காவல் நிலையம், வந்தவாசி 04183-
புற தீ மற்றும் மீட்பு தீயணைப்பு நிலையம் 04183-225101