அலுவலர் விவரங்கள்

 

வரிசை எண் அலுவலரின் பெயர் பதவி அலுவலக தொலைபேசி எண் கைபேசி எண் மின்னஞ்சல்
1 பி.கே. சரவணன் நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் (பொ) 04183-225648 commr.vandavasi@tn.gov.in
2 பி.கே. சரவணன் நகராட்சி பொறியாளர் 04183-225648 commr.vandavasi@tn.gov.in
2 பிரேமா மேலாளர் 04183-225648 commr.vandavasi@tn.gov.in
4 சுகுமார் நகரமைப்பு ஆய்வர் 04183-225648 commr.vandavasi@tn.gov.in
5 எஸ் ராமலிங்கம் சுகாதார ஆய்வாளர் 04183-225648 commr.vandavasi@tn.gov.in