Hospitals

Dr. Basheer Hospital

Chetty Street, Othavadi, Vandavasi, Tamil Nadu – 604408

Dr. Thamarai Hospital

Sannathi Street, Vandavasi, Tamil Nadu – 604408

Dr. Susheela Hospital

Sannathi Street, Vandavasi, Tamil Nadu – 604408

Dr. Abdul Kuthoos Hospital

Achapakkam Road, Vandavasi, Tamil Nadu – 604408

Dr. Ravi Clinic

Dr. Kumar Clinic

Pramanar Street, Vandavasi, Tamil Nadu – 604408

Dr. Gokulam Clinic

Malar Hospital

S.No. Hospital Name Address
1. Primary Health Centre Kanchipuram Road