Councillors

Valparai Municipality – List of Councillors – 2022

Ward Number Name of the Councillor Party Address Mobile No.
1 Thiru. Selvakumar.  DMK 1/370 OC, Waterfall Estate, Valparai 9486354465
2 Tmt. Kanagamani. K   DMK  21/293-7, Kavarkkal, Mounstuvart , Valprai 9442349969
3 Thiru. Veeramani.C  DMK  2/1500, Cinchona 6th Div, Nirar Dam Post, Valparai 9443005978
4 Thiru. Baskar. J   INDEPENDENT  9/168, Kakkan Colony, Valparai 9443420476
5 Tmt.Kavitha. M   DMK 20/136-1 Varatuparai Estate, Valparai 8300726370
6 Tmt.Sathyavanimuthu. V,   DMK  19/73, Urulikkal, Valparai 9443059396
7 Tmt. Kalarani. M  DMK 71/913, Murukali Estate, Valparai 9488953695
8 Tmt. Indhumathi. C  DMK  17/117, Lower Sheikalmudi, Upper Div, Valparai 9442005687
9 Thiru. Magudeeswaran.G   DMK  9/301, Siruvar Poonga, Valparai 9442667546
10 Tmt. Kamatchi. G   DMK  9/301-1, Thiruvalluvar Nagar, Valparai 9443776406
11 Thiru. Senthilkumar.S  DMK  8/302, Thulasinganagar, Valparai 9443071323
12 Thiru. Anbarasan.S    DMK  8/399, Co-opertive Colony, Valparai 9443549663
13 Tmt. Rajeswari. T     DMK  4-241, Vellamalai Lower Div, Valparai 9585143771
14 Tmt. Alagusundaravalli. S  DMK  10-14, Vazhaithottam, Valparai 9442017116
15 Thiru.Ravichandran.R.   DMK . 9-945-1, Anna Nagar, Valparai 9486111941
16 Tmt.Geethalakshmi. C    DMK  12-18-4, Sholaiyar Estate, Valparai 9943763320
17 Thiru. Manikandan.J     ADMK  9x-325 Siruvar Poonga, Valparai 9443478273
18 Tmt. Jayanthi. P  DMK  14-74-1, Pannimedu Factory Div, Valparai 9585964301
19 Thiru.Paulsamy.R   DMK  3-212-3, Anaimudi Estate, Valparai 9443504938
20 Tmt.Mariyammal.M    DMK 2/72, Kallar, Sholaiyar, Valparai 9488175013
21 Tmt.Umamaheswari.M  DMK  2-72, Chincona Ist Div, Valparai 9443015150