பொது பிரிவு

பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து நிலையில் மேலாளர்  அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் ஏனைய அனைத்து விவகாரங்களின் மேற்பார்வைகளுக்கு பொறுப்பானவர். நிதி சம்பந்தமான அனைத்து பணிகளுக்கும் கணக்கர் பொறுப்பாவார்.

வ. எண் பணியாளர் குறியீடு பெயர் (திரு/திருமதி/ செல்வி) பதவி
1 காலி பணியிடம் மேலாளர்
2   2031006 மல்லிகா ஜெ. உதவியாளர்/ கணக்கர்
3   6111010 வித்யா சு. இளநிலை உதவியாளர்
4   2031006 சுகன்யா அ. இளநிலை உதவியாளர்
5   2031007 அஸ்வத் குமார் ஜெ. இளநிலை உதவியாளர்
6   2031004 பாண்டியம்மாள் ர. இளநிலை உதவியாளர்
7   2031005 லட்சுமி நிவேதா மு. இளநிலை உதவியாளர்
8   2031010 முருகன் கா. தட்டச்சர்
9   2031009 மாரியப்பன் நா. அலுவலக உதவியாளர்
10   9927619 சரவண குமார் பா. அலுவலக உதவியாளர்

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]