அலுவலர் விவரங்கள்

வரிசை

எண்

அலுவலர்களின் பெயர்கள் பதவி தொடர்பு எண். இ-மெயில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பொறுப்புகள்
திரு / திருமதி. குடியிருப்பு கைபேசி
1 எம்.இளவரசன் நகராட்சி ஆணையாளர் 9150375325 commr.ulundurpettai@tn.gov.in அனைத்து நிர்வாகம்
2 பாரதி நகராட்சி பொறியாளர்  9150375319 commr.ulundurpettai@tn.gov.in பணி மற்றும்குடிநீர்பணிகள்
3 பி.முகமது ரபியுல்லா மேலாளர் 9944665650 commr.ulundurpettai@tn.gov.in அலுவலக நிர்வாகம்
4 அமலின் சுகுணா ஏ நகரமைப்பு ஆய்வர்(பொ) 9087902528 commr.ulundurpettai@tn.gov.in நகரதிட்டமிடுதல்
5 எஸ்.சாம்பசிவன் பொது பணி மேற்பார்வையாளர் 9443353544 commr.ulundurpettai@tn.gov.in பணி, பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடீநிர்
6 ஏ.எஸ்.முருகன் சுகாதார ஆய்வாளார் 9943998103 commr.ulundurpettai@tn.gov.in பிறப்பு, இறப்பு, சுகாதாரம்