பொது பிரிவு

உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி தேர்வு  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 பிச்சைமணி. பி மேலாளர்
2 கோபாலாகிருஷ்ணன்.பி கணக்கர்
3 பார்த்தீபன் .வெ. உதவியாளர்
4 கலைசெல்வி.எம். உதவியாளர்
5 சாதிக்அலி.அ உதவியாளர்
6 ராஜேஸ்வரி.தி. சுருக்கெழுத்தர்
7 செந்தில்வேல். எம் உதவியாளர்
8 தாமஸ்ராஜா .ஐ இளநிலை உதவியாளர்
9 கலாமணி .ஆர். இளநிலை உதவியாளர்
10 பிரகாஷ்.எம் இளநிலை உதவியாளர்
11 மதுரைமுத்து .கே இளநிலை உதவியாளர்
12 சித்ரா.பி தட்டச்சர்
13 சசிகுமார்.என் இளநிலை உதவியாளர்
14 அருண்குமார்.சி. பதிவரை எழுத்தர்
15 நாகரத்தினம். டி. அலுவலக உதவியாளர்
16 தர்மராஜ்.எம் அலுவலக உதவியாளர்
17 சந்தானம்.ஏ அலுவலக உதவியாளர்