Hospitals

1 4 Sri Vinayaka Medical Centre Anusam Theatre behind
2 4 Prabu Hospital Byepass Road
3 5 Raj Nurshing Home Yasodharamalingam Layout
4 5 Dheepam Clinic Iswarya Nagar
5 5 Swathi Nursing Home Iswarya Nagar
6 5 Sampathkumar E.N.T.clinic Iswarya Nagar
7 5 U.K.Hospital Iswarya Nagar
8 5 Sri Kumaran Hospital Yasodha Ramalingam Layout
9 5 Venkateswara Hospital Iswarya Nagar
10 8 Priya orthopaedic Centre Srinivasan Andal Layout
11 8 Ramani Hospital Srinivasa Street
12 9 Murugan Hospital Rajendhara Road
13 9 Saravana Hospital Kalpana Road
14 10 Janani Clinic Cutchery Street
15 10 V.P.Nursing Home Cutchery Street Extn.
16 10 Jayashree Hospital Pasupathi Street
17 10 R.V.Hospital Venkatakrishna Road
18 10 Shetty Hospital Saravana Street
19 20 Lavanya Hospital Ramasamy Street
20 20 Muthusamy Nursing Home Nehru Street
21 20 Murthi Medical Centre Nehru Street
22 20 Vishnu Vidhya Hospital Kasthuri bai Street
23 20 Government Hospital V.O.C.Street
Dr.M.Thamarai Selvan, MD., Santhosham Hospital,     28-B, V.O.C Street, Udumalpet. Diabetic & Cardiologist
Dr. Raj Ganesh, DO.,MS.,(DipNB) Geetha Eye Hospital, 5, Kalpana Road, Udumalpet. Eye
Dr.A.Purushothaman,MS.,D.Ortho.,  2, Bye-Pass Road, Palani Bus Stand (Opp)  Udumalpet. Ortho
Dr. Anbumani, DCH, 120-C, Srinivasa Street, Udumalpet. Child
Dr.A.Balakumar, MS., DLO., 43B, Ansari Street, Udumalpet. E.N.T
Dr. K.Balasundharam, M.S., 21, Shri Visalakshi Sundaram Layout., Udumalpet Laproscopic Surjery
Dr.M. Eswaran, MS.,  Sri Kumaran Hospital, Ramalingam Nagar, Udumalpet. Surjery
Dr.S.Eswarasamy, M.D.,  1-E, Venkatakrishna Road ,Udumalpet. Cardio Logist

 

 

S.No. Hospital Name Address
1. Municipal Maternity  Centre Kalpana road