நகரமன்ற தலைவர்

பெயர் திரு. மு. அன்பழகன், எம்.ஏ.,
அலுவலக முகவரி
திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி

பாரதிதாசன் சாலை,

கண்டோன்மென்ட்,

திருச்சிராப்பள்ளி – 620 001.

தொலைபேசி எண். O431-2415177
கைபேசி எண். 9443156220
வீட்டு முகவரி
4சி, மேலபுதூர் மெயின்ரோடு

சுரங்கப்பாதைக்கு அருகில்,

திருச்சிராப்பள்ளி – 620 001.

E.Mail mayortcc@gmail.com