ஆணையாளர்

மாநகராட்சி ஆணையாளர்,

திரு. பி.எம்.என். முஜிபூர் ரகுமான், B.Sc.,

சிறப்பு அதிகாரி மற்றும் ஆணையர்

    தொடர்பு
    அலுவலகம்: 2412860
    குடியிருப்பு: -
    மொபைல்: 9360715393
    மின்னஞ்சல்: commr.trichy@tn.gov.in

வீட்டு முகவரி
A5,10 வது குறுக்கு,
தில்லை நகர் மெயின் ரோட் தில்லைநகர், திருச்சிராப்பள்ளி -620 018.
திருமதி. எஸ்.அமுதவல்லி

நகர பொறியாளர்

தொடர்பு
அலுவலகம்: 2415393
குடியிருப்பு: -
மொபைல்: 9443326648
மின்னஞ்சல்:

        முகவரி
        பிரதான அலுவலகம்,
        திருச்சிராப்பள்ளி சிட்டி கார்ப்பரேஷன்,
        பாரதிதாசன் சாலை, கன்டோன்மென்ட், திருச்சிராப்பள்ளி