பொது பிரிவு

திருவண்ணாமலை நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி) 
பதவி 
1 காலிப்பணியிடம் மேலாளர்
2 ஸ்ரீபிரகாஷ் பி கணக்கர்
3 பாக்கியலட்சுமி பா உதவியாளர்
4 ராஜா கே உதவியாளர்
5 அனிதா அ உதவியாளர்
6 சரளா தா உதவியாளர்
7 சாமிநாதன்  வே உதவியாளர்
8 பாலமுருகன் செ இளநிலை உதவியாளர்
9 பாலகிருஷ்ணன் கு இளநிலை உதவியாளர்
10 கலைச்செல்வி ஆர்  இளநிலை உதவியாளர்
11 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
12 சாமுண்டிஸ்வரி ச இளநிலை உதவியாளர்
13 தவகுமார் ர இளநிலை உதவியாளர்
14 தீபா தா இளநிலை உதவியாளர்
15 அ சபரிநாதன் இளநிலை உதவியாளர்
16 குருமூர்த்தி வி இளநிலை உதவியாளர்
17 சண்முகம் எம் இளநிலை உதவியாளர்
18 தேவி சி தட்டச்சர்
19 முருகன் எஸ் தட்டச்சர்
20 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
21 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
22 காலிப்பணியிடம் சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர்
23 கோவிந்தராஜ் என் பதிவறை எழுத்தர்
24 மகேஸ்வரி கே அலுவலக உதவியாளர்
25 அசோக் ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
26 கிள்ளவளவன் ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
27 அருள்முருகன் ச அலுவலக உதவியாளர்