பொது பிரிவு

திருவண்ணாமலை நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி) 
பதவி 
1 காலிப்பணியிடம் மேலாளர்
2 ஸ்ரீபிரகாஷ் பி கணக்கர்
3 பாக்கியலட்சுமி பா உதவியாளர்
4 அசோகன் கே  உதவியாளர்
5 ராஜா கே உதவியாளர்
6 காலிப்பணியிடம் உதவியாளர்
7 காலிப்பணியிடம் உதவியாளர்
8 பாலமுருகன் செ இளநிலை உதவியாளர்
9 உமாமகேஸ்வரி எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
10 அனிதா அ இளநிலை உதவியாளர்
11 சரளா தா இளநிலை உதவியாளர்
12 கலைச்செல்வி ஆர்  இளநிலை உதவியாளர்
13 சாமிநாதன் வி இளநிலை உதவியாளர்
14 எலிசபெத் ராணி எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
15 சாமுண்டிஸ்வரி ச இளநிலை உதவியாளர்
16 தவகுமார் ர இளநிலை உதவியாளர்
17 தீபா தா இளநிலை உதவியாளர்
18 செல்வராணி மு தட்டச்சர்
19 தேவி சி தட்டச்சர்
20 முருகன் எஸ் தட்டச்சர்
21 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
22 காலிப்பணியிடம் சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர்
23 கோவிந்தராஜ் என் பதிவறை எழுத்தர்
24 சுப்பிரமணி எஸ் அலுவலக உதவியாளர்