எரிவாயு மின்தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

வரிசை எண் எரிவாயுதகன மேடை முகவரி தகனம்வகை பராமரிப்புவிவரங்கள் தொடர்புஎண் 
1 ஈசான்யம் ரோடு, திருவண்ணாமலை எரிவாயு மகாதீபம் மக்கள் நல அறக்கட்டளை 8946032167

 

ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர்மற்றும்துப்புரவுஆய்வாளர்விவரங்கள்

வரிசை எண் பதவி அலுவலரின்பெயர்திரு/திருமதி தொடர்புஎண் 

 

1 ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர் டாக்டர்.மோகன்

நகர் நல அலுவலர்

9894908672
2 துப்புரவுஆய்வாளர்

ஆர். ஆல்பர்ட்

எஸ்.வினோத்கண்ணா

எ.கார்த்திகேயன்

9442201809

9442201810

 9442201824