அலுவலர் விவரங்கள்

வரிசை

எண்

அலுவலர்களின் பெயர்கள் பதவி தொடர்பு எண். இ-மெயில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பொறுப்புகள்
திரு / திருமதி. குடியிருப்பு கைபேசி
1 தட்சணாமுர்த்தி ந நகராட்சி ஆணையாளர் 7397392669 commr.thiruvannamalai@tn.gov.in அனைத்து நகராட்சி நிர்வாக பணிகள்
2 நீலேஸ்வர் என் செயற்பொறியாளர் 7397392670 பாதாள சாக்கடைப் பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள் மற்றும் தெரு விளக்கு பராமரிப்பு பணிகள்
3 காலிப்பணியிடம் மேலாளர் அலுவலக நிர்வாகம்
4 ஸ்ரீபிரகாஷ் பி கணக்கர் 9655575252 வரவு மற்றும் செலவினம் தொடர்பான பணி, ஆண்டு கணக்கு தயாரித்தல்
5 காலிப்பணியிடம் உதவி பொறியாளர் பாதாள சாக்கடைப் பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள் மற்றும் தெரு விளக்கு பராமரிப்பு பணிகள்
6 ரவி எம் உதவி பொறியாளர் 8148848247 பாதாள சாக்கடைப் பணிகள், குடிநீர் வழங்கும் பணிகள் மற்றும் தெரு விளக்கு பராமரிப்பு பணிகள்
7 சிவகுமார் எம் வருவாய் உதவியாளர் 9655935777 வரிவசூல் மற்றும் வரிவிதிப்புகள்
8 காலிப்பணியிடம் வருவாய் உதவியாளர் வரிவசூல் மற்றும் வரிவிதிப்புகள்
9 சாந்தி கே நகர திட்டமிடுபவர் 9790889025 நகரமைப்பு பணிகள்
10 நடராஜன் கே நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 8525933679 நகரமைப்பு பணிகள்
11 காலிப்பணியிடம் நகரமைப்பு ஆய்வாளர்  
12 முருகன் ஜி கணினி உதவி திட்ட அமைப்பாளர் 9894182831 தகவல் தொழில்நுட்ப பணிகள்
13 வீராசாமி மோகன் குமார் ம நகர் நல அலுவலர் 9442342981 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
14 செல்வராஜ் கே துப்புரவு அலுவலர் 8056886679 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
15 மால்முருகன் வி எம் துப்புரவு ஆய்வாளர் 9442769186 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
16 பாலகுமார் சி துப்புரவு ஆய்வாளர் 9444658380 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
17 காலிப்பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர் 9442156860 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்
18 ரமணன் இ  துப்புரவு ஆய்வாளர் 8610902019 பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பொது சுகாதாரப் பணிகள்