பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1
திரு.நடராஜன்.ஏ
நகராட்சி பொறியாளர்
2
திரு.சரவணன்.பி
உதவி பொறியாளர்
3 உதயகுமார் குழாய் பொருத்துநர்
4 ரமேஷ்.ஆர் மீட்டர் ரீடர்
5 காலிபணியிடம்
மின் கண்காணிப்பாளர் நிலை-2
6 காலிபணியிடம் மின்கம்பியாளர்
7 சார்லஸ் ரவி குமார் கேங் மஸ்துர்
8 வெங்கட் ராமன் இரவு காவலர்
9 திரு.ஜானகிராமன் அலுவலக உதவியாளர்