கல்வி நிறுவனங்கள்

EDUCATIONAL DISTRICTS – 2

  1. Thiruvannamalai
  2. Cheyyar  
SCHOOLS PHONE.NO.
Municipal Girl’s Higher Secondary School 04175220448
Municipal Boys Higher Secondary School 04175228451
Thiyagi Annamalai Pillai Government Higher Secondary School 04175228207
Jeeva Velu Higher Secondary School 04175225779
V.D.S.Jain Higher Secondary School 04175222756
Shanmuga Higher Secondary School 04175226963
Danish Mission Higher Secondary School 04175222234
Mount St Joseph Matriculation Higher Secondary School 04175222701
Kanagambal BalaVidyalaya Matriculation Higher Secondary School 04175222847
Gandhi Nagar Matriculation Higher Secondary  School 04175224327
Mery  Memorial Matriculation School 04175224248
Ramakrishna Matriculation Higher Secondary  School 04175224604
Gengusami Naidu Matriculation Higher Secondary  School 04175225166
Kavitha Matriculation School 04175224693
A.L.C. School Saron 04175224191
A.L.C. School Vettavalam Road 04175224956
Arcot Luthran Church School 04175224191
R.C.M. Middle School, Kilnathur 04175224504

HIGH SCHOOLS & METRICULATION SCHOOL

Municipal High School (Kilnathur)
Amaravathi Murugaiyan Girls High School
Punitha Saviyar High School
S.R.G.D.S. Metriculation High School
Bharath Vidyalaya Metriculation High School
Karmel Metriculation High School
Mary Memoriyal Metriculation High School
Sri Ramakrishna Metriculation High School
Sri Srinivasa Metriculation High School
ELEMENTARY SCHOOLS – 25(Municipal – 15 & Aided – 10)

Commercial Artist

Pallavan Art Anna Salai
Gemini Arts Kosamada street 04175225761
Anbu Arts Sanathi Street 04175225761
Nila Arts Chinnakadai Street 04175252457

Technical Institutions

Arunai Engineering College, Thirukoilur Road
S.K.P. Engineering College, Thindivanam Road
Kumaran Engineering College, Thandrampattu Road
Kamban Engineering College, Thandarampattu Road
Shanmuga Institute, Manalurpet road, 236654, 237855

Play Grounds

Government Municipal Boys Higher Secondary School :Thirukoilur Road
Municipal Girls Higher Secondary School                        :Car Street
Danish Mission Higher Secondary School                      :Anna Salai
Thiyagi Annamalaipillai High School                               :Chinnakadai Street
Government Arts College                                                    :Chengam Road
Blue star Swimming Pool                                                    :Vettavalam Road

Music Class
Government Music Class School, Thiruneelagandan Street