பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 டி ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 வி கோபிநாத் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 டி.ராமு குழாய் ஆய்வாளர்
4 பி.டி.ரமேஷ் பொருத்துநர்
5 ஆர்.மஞ்சுளா குழாய் உதவியாளர்
6 ஆர்.வெற்றிவேல் தலைமை நீரேற்று காவலர்
7 எஸ்.சங்கர் தலைமை நீரேற்று காவலர்
8 பி.சங்கர் தலைமை நீரேற்று காவலர்
9 ஆர்.முகுந்தன் தலைமை நீரேற்று காவலர்
10 காலிப்பணியிடம் தலைமை நீரேற்று காவலர்
11 ஆர்.பிரபு பம்ப் கூலி
12 டி.ஐயப்பன் குடிநீர் சப்ளை மின்பணியாளர்
13 காலிப்பணியிடம் செயின்மேன்
14 மாரியம்மாள் பூங்கா காவலர்
15 எல்.ஆர்.ரமேஷ் டிராக்டர் ஓட்டுநர்
16 பி.சரவணன் டிராக்டர் ஓட்டுநர்